Služby pre pacientov

Poskytujeme kvalifikovanú stomatologickú starostlivosť:

 • Komplexné stomatologické vyšetrenie
 • Prevencia, dentálna hygiena
 • Záchovná stomatológia
 • Ošetrenie ochorení zubnej drene
 • Dentoalveolárna chirurgia
 • Parodontológia a ochorenia slizníc
 • Protetika
 • Implantáty


Zmluvní partneri:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Union zdravotná poisťovňa, a.s.