Endodoncia

Endodoncia sa zaoberá ošetrením zubnej drene a koreňových kanálikov. Týmto spôsobom sa dajú ošetriť zapálené zuby a predĺži sa ich životnosť, takže sa nemusia vytrhnúť. Základom kvalitnej koreňovej výplne je dôkladná dezinfekcia a nepriepustné vyplnenie koreňových kanálikov. V našej ambulancii využívame poznatky z najnovších vedeckých výskumov v endodoncii, a tak zabezpečujeme vysokú kvalitu ošetrenia.