Cenník

Prevencia, dentálna hygiena

Doplatok pre poistencov

Komplexné stomatologické vyšetrenie 25 €
Preventívna stomatologická prehliadka 10 €
Cielené vyšetrenie - fokusy 15 €
Preventívna stomatologická prehliadka do 18 rokov 5 €
Akútne ošetrenie v ordinačnej dobe 15 €
Akútne ošetrenie mimo ordinačnej doby 50 €
Odborná konzultácia 15 €
Liečebný plán protetického ošetrenia 10 €
Krátky administratívny úkon 10 €
Analýza RTG 5 €
Lokálna fluoridácia zuboradia
10 €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny 10 €
Odstránenie zubného kameňa (jeden sextant) 6 €
Pečatenie fisúr 15 €
Dentálna hygiena 50 €
Bielenie zubov chair-side 270 €
Interné bielenie zuba 30 €

Záchovná stomatológia

Ošetrenie dentínovej rany - dočasné 22 €
Ošetrenie hlbokého zubného kazu - zápal pulpy 25 €
Jednoplôšková výplň mliečneho zuba 20 €
Dvojplôšková výplň mliečneho zuba 25 €
Trojplôšková výplň mliečneho zuba 30 €
Jednoplôšková amalgámová výplň 30 €
Dvojplôšková amalgámová výplň 35 €
Trojplôšková amalgámová výplň 40 €
Jednoplôšková výplň adhesívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie 45 €
Dvojplôšková výplň adhesívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie 50 €
Trojplôšková výplň adhesívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie 55 €
Rekonštrukcia korunky zuba adhesívnou technikou z fotokompozitu, tvarovanie a leštenie 75 €
Zavedenie pulpálneho čapu zo skleného vlákna 50 €
Leštenie, zábrus výplne 5 €
Kofferdam 12 €

Endodoncia

Paliatívne endodontické ošetrenie
11 €
Skúška vitality 5 €
Trepanácia zuba 10 €
Spriechodnenie koreňového kanálika 20 €
Elektrometrická diagnostika hĺbky koreňového kanálika
9 €
Fyzikálno-chemická dezinfekcia koreňového kanálika
8 €
Trvalá výplň koreňového kanálika 20 €
Preendodontická dostavba zuba 25 €

Dentoalveolárna chirurgia

Slizničná anestézia 5 €
Injekčná infiltračná anestézia 8 €
Injekčná zvodová anestézia 10 €
Extrakcia mliečneho zuba 10 €
Excízia mäkkého tkaniva 25 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba 25 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 38 €
Chirurgická atraumatická sutúra 10 €
Výmena, zavedenie drenu 8 €
Chirurgická extrakcia zuba osteotómiou 60 €
Dekapsulácia zuba (zub múdrosti) 10 €
Zastavenie postextrakčného krvácania 10 €
Kontrola a ošetrenie po chirurgickom zákroku 6 €
Postextrakčné ošetrenie zuba - alveolitis 8 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania 5 €
Intraorálna incízia 10 €
Postextrakčná sutúra 10 €
Frenulektómia, frenulotómia 30 €
Postextračná augmentácia alveoly "socket preservation" 50 €

Parodontológia a ochorenia slizníc

Komplexné parodontologické vyšetrenie 30 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 10 €
Celková artikulácia chrupu 22 €
Odstránenie lokálneho dráždenia 5 €
Lokálne ošetrenie gingívy a sliznice 5 €
Gingivektómia 15 €
Kyretáž zubného koreňa 10 €
Parodontálna dlaha (za každý zub) 7 €

Protetika - fixná

Celoliata plášťová korunka 150 €
Fazetovaná korunka 160 €
Fazetovaný medzičlen 160 €
Liaty medzičlen 150 €
Kovo-keramická korunka 250 €
Celokeramická korunka/medzičlen 290 €
Keramický medzičlen 290 €
Sňatie korunky ( 1 ks) 15 €
Provizórna korunka  ( 1 ks ) 15 €
Čapová nadstavba 80 €
Keramický inlay, onlay, overlay 280 €

Protetika - snímateľná

Celková snímateľná náhrada 230 €
Celková snímateľná náhrada immediátna 230 €
Čiastočná snímateľná náhrada 200 €
Skeletovaná náhrada 320 €
Zásuvný spoj do skeletovanej náhrady 60 €
Medzerník do 6 zubov (immediátne) 150 €
Liata výstuž v dolnej náhrade zanorená do živice 20 €
Sieťka do hornej celkovej snímateľnej náhrady - strieborná 60 €
Sieťka do hornej celkovej snímateľnej náhrady - pozlátená 70 €
Spona priebežná v dolnej snímateľnej náhrade 15 €
Dvojramenná spona  -  jednoduchá 15 €
Trojramenná spona  -  liata 20 €
Oprava na modeli, prasknutá alebo zlomená náhrada 30 €
Rebazovanie snímateľnej náhrady 90 €
Odtlačok 25 €
Ochranná dlaha pri bruxizme 90 €