Význam preventívky nie je iba zapísať kaz

Nezanedbajte preventívnu prehliadku chrupu. Ak si myslíte, že je to zbytočné, mýlite sa

„Význam preventívky nie je iba zapísať kaz, ale vysvetliť pacientom, ako kazu predchádzať. Prevencia je veľmi dôležitá,“ povedal zubný lekár Martin Plevák zo Zubnej ambulancie Doc. Lindauera.

Na preventívnu prehliadku prichádzajú aj noví pacienti, ktorí v tejto ambulancii nemajú založenú zdravotnú kartu. 

„Zistil som, že veľa pacientov z tejto skupiny má nábeh na parodontitídu. Od svojho lekára nedostali túto informáciu a nevedia, ako parodontitíde predchádzať.  Veľa ľudí tiež nevie, že existujú moderné náhrady chýbajúcich zubov. Ani to, že kosť na mieste vypadnutého zuba ustupuje a čím neskôr prídu na implantát, tým je menšia šanca, že ho kosť príjme. Preto sa s pacientmi rozprávam o ich probléme a navrhnem im riešenie. Myslím si, že to je zmysel preventívky," hovorí Martin Plevák. 

Pacienti chodia na preventívne prehliadky raz ročne najmä preto, že po ich absolvovaní poisťovňa prepláca niektoré ošetrenia v budúcom roku. Ďalší návštevu lekára ignorujú. Buď majú zubára bez zmluvy s poisťovňou, kde si platia všetky výkony, alebo si riešia problémy so zubami až na pohotovosti.

© zubambulancia.sk
foto: adobestock

Ďalšie novinky

Zoznam článkov: