Zdravie sa začína v ústach

Vplyv ústnej hygieny na celkové zdravie je obsiahlo zdokumentovaný a je súčsťou mnohých vedeckých štúdií. Tento vplyv je obojsmerný, čo znamená, že ochorenia v ústnej dutine podnecujú vznik systémových ochorení, ako sú napríklad kardiovaskulárne ochorenia, ateroskleróza, diabetes, alebo komplikácií počas tehotenstva a naopak,  ochorenia metabolizmu, srdcovocievne ochorenia alebo poruchy môžu spôsobiť manifestáciu zápalového ochorenia zubov a ďasien. Náš program prevencie a liečby takýchto ochorení pozostáva z intenzívneho tréningu a zachovania dobrej ústnej hygieny, ktoré s pacientami individuálne plánujeme a koordinujeme podľa závažnosti stavu.